top of page

PRZEŁAMUJEMY GRANICĘ

Międzynarodowy projekt  finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach projektu zrealizowano wspólne zajęcia on line z młodzieżą z Białorusi. Wspólne treningi, zabawy, poznawanie kultury i wirtualne wycieczki po ciekawych miejscach.  

127263862_3804793566218482_4743815952687141814_n.jpg
Unsere Projekte: O nas
Image by ShareGrid

PARTNERSTWO W OBIEKTYWIE I BEZ GRANIC

To kolejny projekt zrealizowany w ramach programu" 4x3 prosta sprawa zostańmy w kontakcie" - finansowany przez Polsko Niemiecką Współpracę  Młodzieży. W ramach tego projektu zrealizowano film dwujęzyczny , który ma na celu podtrzymanie więzi nawiązanych z partnerskim klubem. Scenariusz filmu stworzony przez młodzież ukazuje piękne miejsca ,które chcą zwiedzić wspólnie z kolegami z Niemiec, propozycje zabaw i treningów.

Unsere Projekte: O nas
117948832_3511344268896748_291803197330664394_n.jpg

KARATEKO BĄDŹ EKO

Ideą przyświecającą projektowi " Karateko bądź eko " jest zwiększanie świadomości młodzieży na temat korzyści płynących z proekologicznych zachowań. Celem projektu jest edukacja ekologiczna za pośrednictwem karate oraz promowanie sportu w bezpiecznym i czystym środowisku. Podstawową misją projektu jest przekazanie przesłania, że aktywność fizyczna utrzymuje ludzkość w zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej oraz wydłuża życie jednostek. Z kolei oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi ma kluczowe znaczenie dla zachowania piękna i dobrego stanu środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. W trakcie projektu przeprowadzono zajęcia karate  dla młodzieży z powiatów żarskiego, krosnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego. W ramach tego projektu również przeprowadzono dla młodzieży zajęcia edukacyjne  m.in. promujące  zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne , segregację śmieci, wykorzystanie zasobów naturalnych, czy nienadużywanie smartfonów.  Został też zorganizowany 3 dniowy wyjazd w góry dla uczestników projektu.

Unsere Projekte: O nas
122411823_3705296072834899_1882384600232879730_n.jpg

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

To kolejny projekt międzynarodowy realizowany przez Klub Karate Kontra - projekt zakładał zrealizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dzięki temu projektowi zakupiono sprzęt sportowy dla ćwiczących , poznano kulturę i zwyczaje innych narodowości.

Unsere Projekte: O nas
119096635_3580417658656075_8453286573019662620_n.jpg

WYDANIE PUBLIKACJI POLSKO - NIEMIECKIEJ

Publikacja realizowana wspólnie z niemieckim klubem KSC ASAHI Spremberg e.V. Celem projektu było podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów polsko- niemieckich miedzy młodzieżą. W książce zawarto  zdjęcia oraz tekst nawiązujący do zrealizowanych projektów- co ciekawe - publikacja jest w obu językach- polskim i niemieckim. Projekt finansowany był przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży. 

Unsere Projekte: Witamy
118630083_3538792836151891_1801876779557549994_n.jpg

PRZEZ SPORT DO WOJSKA Z KLUBEM KARATE KONTRA

Projekt "przez sport do wojska z Klubem Karate Kontra " to projekt skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej - w ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla wszystkich chętnych. 

Unsere Projekte: Informacje
bottom of page